Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zachowanie poufności Twoich danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie z dniem 25.05.2018 r. 

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Administratorem przekazywanych nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest Smart Animal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-713) , ul. Żegańska 21/23 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697191, posiadającej NIP: 9522168588, kapitał zakładowy 6 250 zł opłacony w całości.

Kontakt: biuro@smartanimal.com.pl; tel. (+48 22) 270 63 26; tel. komórkowy: +48 536 404 409

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

• dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu

• informacje na temat zakupionych produktów naszej firmy;

• imię posiadanego zwierzęcia, rasa zwierzęcia oraz jego wymiary (w przypadku Klientów końcowych)

• nazwa firmy oraz dane kontaktowe firmy (telefon, email, adres, strona www, NIP) – w przypadku Partnerów handlowych

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy: 

• na podstawie niezbędności przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy i/lub realizacji zamówienia (w przypadku Partnerów Handlowych): podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, to znaczy prowadzenie negocjacji, przygotowanie oferty, weryfikacji danych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO oraz w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;

• na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.: wykonania obowiązków prawnych tzn. wystawiania i przechowywania faktur przez okres wyznaczany przez przepisy prawa - podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO

• na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora: ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO

• prawnie uzasadniony interes administratora danych - marketingu bezpośredniego - drogą elektroniczną email oraz sms, telefon, przez czas trwania umowy, w granicach naszego prawnie uzasadnionego interesu - podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f)

• w celu realizacji zobowiązań gwarancyjnych w tym w szczególności Dożywotniej Gwarancji udzielanej na nasze produkty;

• w celu optymalizacji produkcji różnego rodzaju akcesoriów dla zwierząt w tym w szczególności ich funkcjonalności, cech wizualnych oraz rozmiarów;

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych? 

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. podmioty współpracujące z nami przy realizacji usług wskazanych umowie między Tobą a nami (w tym firmy świadczące usługi logistyczne), dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celach księgowych, magazynowych i windykacji należności itp. – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będą przechowywane w trakcie trwania realizowanej umowy pomiędzy Tobą, a nami oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego oraz świadczonych usług związanych z obsługą zobowiązań gwarancyjnych i usługi „zaginiony/znaleziony” oraz danych pozyskanych w celach określonych powyżej, niezwłocznie - w momencie, kiedy wycofasz zgodę lub zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w tym zakresie.

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również, w każdej chwili skorzystać z prawa do sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania: 

a) w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 

b) w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

c) w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy

d) przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, podstawa prawna art. 13. ust 2. litera d) RODO. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami poprzez email: biuro@smartanimal.com.pl lub pisemnie na adres Spółki.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

W związku z przetwarzaniem podanych Twoich danych osobowych, niektóre decyzje dotyczące Twojej osoby mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Decyzje te będą dotyczyły zautomatyzowanego dostosowania naszej oferty dopasowanej dla Ciebie (w tym profilowania) z użyciem danych dotyczących Twoich wizyt, dokonywanych zakupów, danych dotyczących posiadanych przez Ciebie zwierząt, adresu oraz form płatności. W przypadku tak podjętej decyzji, masz prawo do jej zakwestionowania, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji naszego pracownika w tym zakresie, - podstawa prawna art. 13. ust 2. litera f RODO.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji usług. Bez podania danych dotyczących nazwy firmy, adresu, NIP, numeru kontaktowego i email nie jest możliwa realizacja przez nas usług dla Ciebie (dotyczy Partnerów Handlowych) a brak informacji o osobie kontaktowej może utrudnić realizację umowy (dostawę).

Facebook, Instagram, Strona www oraz inne portale społecznościowe.

Na naszej stronie internetowej www.smartanimal.com.pl oraz na stronie www.smartanimal.eu używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.  

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Na tzw. FanPage Facebook Smart Animal Sp. z o.o. o adresie https://www.facebook.com/smartanimal.official/ oraz naszej stronie www.smartanimal.com.pl ora www.smartanimal.eu będziemy umieszczać zdjęcia, filmy itp. przekazane nam przez naszych Klientów tylko pod warunkiem wyrażenia przez nich zgody oraz ich oświadczenia, że przesłane materiały nie naruszają praw osób trzecich oraz praw autorskich innych osób. 

Prawa autorskie, odpowiedzialność

Wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej www.smartanimal.com.pl oraz na stronie www.smartanimal.eu chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Jako Administrator nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.

Sposób zabezpieczenia Danych Osobowych

Przetwarzane przez nas Dane Osobowe umieszczone są na zaszyfrowanych dyskach oraz serwerach zewnętrznych/w tzw. chmurze/cloud (z dostępem poprzez login i hasło. Siła hasła oraz częstotliwość jego zmiany  a także stosowanie certyfikatu bezpieczeństwa SSL oraz programów antywirusowych określona jest w procedurach wewnętrznych Smart Animal Sp. z o.o.). 

Dane Osobowe w przypadku konieczności ich usunięcia niszczone są: dla formy papierowej w niszczarce dokumentów, dla formy elektronicznej – poprzez programy kasujące i nadpisujące dane w taki sposób, aby ich odzyskanie nie było możliwe poprzez zastosowanie ogólnodostępnych narzędzi informatycznych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl