Gwarancja

Gwarancja na produkty Smart Animal Sp. z o.o.

 

1. Smart Animal Sp. z o.o. (Producent) gwarantuje, że wyprodukowane produkty są wolne od wad fabrycznych.

2. Okres gwarancji trwa 24 miesiące od dnia zakupu produktu u naszego Partnera lub bezpośrednio od Producenta (poprzez sklep internetowy).

3. Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, z tym zastrzeżeniem, że o sposobie załatwienia reklamacji decyduje Producent.

4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie produktu lub jego części wynikłe z innych przyczyn niż wady w nich tkwiące. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie stwierdzone przy zakupie, w tym mogące wystąpić w wyniku nieprawidłowego transportu, przechowywania, użytkowania (np. przemoczenia, złej konserwacji) lub w wyniku wypadku; 

b) naturalne zużycie produktu wskutek eksploatacji, w szczególności zabrudzenia, różnice w kolorze i strukturze skóry, załamania, zagniecenia, otarcia, zadrapania, pogryzienia przez zwierzęta, bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będące wynikiem naturalnych właściwości skóry naturalnej/innych materiałów;

c) uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem produktu;

d) uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Producenta;

e) wady powstałe wskutek niedbałości Kupującego;

f) uszkodzenia skóry/materiału spowodowane działaniem promieni słonecznych, wystawieniem produktu na zbyt wysokie lub niskie temperatury, otarciami, zadrapaniami, kontaktem produktu z kwasami, rozpuszczalnikami, ewentualnie innymi roztworami chemicznymi i wodą;

g) wady powstałe wskutek nieprawidłowej konserwacji i zabezpieczenia produktu przez działaniem warunków atmosferycznych (produkty nie powinny być suszone na słońcu, wystawiane na deszcz i inne ciężkie warunki atmosferyczne);

h) zmatowienie, odbarwienie, porysowanie metalowych elementów oraz elementów z tworzyw sztucznych;

i) wycieranie się powierzchni skóry/materiałów w miejscu styku z elementami z tworzyw sztucznych i metali;

j) zniszczenie produktu przez zbyt dużą wagę zwierząt je użytkujących. Przy niektórych produktach (w ich opisie na stronie www.smartanimal.eu) znajduje się informacja o maksymalnej wadze zwierząt, które mogą używać tych produktów. 

k) zniszczenia produktów wykonanych ze skóry naturalnej wynikające z użytkowania tych produktów w warunkach typu: zamoczenie, zabrudzenie (piasek, błoto), kąpiel w wodzie.

 

5. W przypadku pojawienia się wad w okresie ważności gwarancji, Producent dokona naprawy lub wymiany artykułu na swój koszt. W tym celu Kupujący powinien przesłać zakupiony produkt na własny koszt na adres Producenta, dołączając opis reklamowanej wady produktu oraz dowód zakupu (kopia).

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

EMAIL: BIURO@SMARTANIMAL.COM.PL

TEMAT EMAIL: REKLAMACJA

wymagany jest krótki opis reklamowanej wady oraz informacja o wadze psa/kota

ADRES DO PRZESYŁKI REKLAMOWANEGO PRODUKTU

SMART ANIMAL SP. Z O.O.

Ul. ŻEGAŃSKA 21/23

04-713 WARSZAWA

6. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu oraz koszt zwrotu produktu do Kupującego w razie nieuwzględnienia reklamacji pokrywa Kupujący. Koszty dostarczenia naprawionego /wymienionego produktu pokrywa Producent.

7. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu.

8. W przypadku stwierdzenia przez Producenta braku możliwości naprawy produktu, Kupującemu przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, wolny od wad.

9. W razie gdyby reklamowany produkt był wycofany z produkcji Kupującemu przysługuje prawo wyboru innego dowolnego produktu z oferty Producenta o cenie równej lub wyższej od reklamowanego, przy wyrównaniu różnicy ceny.

10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

11.  Smart Animal Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania produktów (produkty przeznaczone są dla psów i kotów a nie dla innych zwierząt). Bezpieczne zapięcie stosowane w obrożach dla kotów minimalizuje ryzyko przypadkowego (zaczepienie, zawieszenie) uduszenia się kota (o wadze minimum 2,5 kg) w normalnych warunkach eksploatacji produktu. 

12.  Produkty Smart Animal Sp. z o.o. wykonywane są ręcznie ze skóry naturalnej lub też z innych materiałów. Niepowtarzalność każdego produktu wynika z procesu produkcji i nie jest wadą (w rozumieniu przepisów prawa). Prezentowane na stronie internetowej www.smartanimal.com.pl lub www.smartanimal.eu produkty mogą się nieznacznie różnić od ostatecznego produktu, który jest dostępny u naszych Partnerów lub też w naszym sklepie internetowym. Ze względu na unikalność produktów nie jest możliwe zagwarantowanie ich powtarzalności oraz zagwarantowanie dostępności elementów wymiennych w kolorach prezentowanych na stronie www.smartanimal.com.pl lub www.smartanimal.eu w dłuższym okresie czasu.

13. Jeżeli Nabywcą jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi

14. Produkty firm partnerskich (kuwety, poidła, karmniki, zabawki) objęte są gwarancją producenta. Smart Animal nie jest producentem tych produktów.

 

 

 

Zawsze staramy się o zadowolenie Klienta. Reklamacje będą rozstrzygane z należytą starannością i zawsze będziemy się starać aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące Klienta. Chcemy, aby nasze produkty towarzyszyły Wam oraz Waszym zwierzętom przez wiele lat. Jesteśmy pewni jakości naszych produktów wykonywanych ręcznie oraz wykorzystanych przez nas materiałów i zależy nam, aby Klient również czuł się bezpiecznie kupując produkty Smart Animal Sp. z o.o.

Zwracamy uwagę, że produkty wykonane ze skóry naturalnej nie są przeznaczone do użytkowania w warunkach typu: kąpiel, błoto oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Produkty te są tzw. produktami "miejskimi". Dla spacerów w terenie, kąpieli itp. polecamy produkty z kolekcji SPORT Biothane.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl